Nowe ronda, nowe ulice

Dodano: 25.05.2016 / Sekcja:

fot. Dominik Chilimończyk

Podczas ostatniej sesji radni podjęli uchwały o nadaniu nazw 14 inwestycjom na terenie Gliwic. Nowe nazwy zyskało 9 rond, 4 ulice i most.

Radni zdecydowali o nadaniu nazwy największej inwestycji drogowej w historii Gliwic, oddanej do użytku w marcu. Ulica, biegnąca od granicy z Zabrzem w kierunku ul. Portowej, będzie nosiła nazwę Drogowa Trasa Średnicowa. W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że proponowana nazwa funkcjonuje od początku jej projektu i budowy oraz jednoznacznie określa lokalizację drogi w mieście. Wraz z DTŚ powstały nowe mosty, ronda i ulica.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta gliwiccy radni podjęli decyzję o nadaniu im nazw. Most, który powstał nad Kłodnicą, został nazwany mostem Feliksa Orlickiego. Powstały też: Rondo dr. Stanisława Byliny (na skrzyżowaniu ulic: Henryka Sienkiewicza oraz Stanisława Dubois), Rondo Franciszkańskie (u zbiegu ul. Jagiellońskiej, Franciszkańskiej i Hutniczej), Rondo Królewskiej Tamy (w ciągu ul. Królewskiej Tamy, na skrzyżowaniu z ul. Błogosławionego Czesława), Rondo Leona Wyczółkowskiego (w ciągu ul. Wyczółkowskiego na skrzyżowaniu z ul. Antonio Gaudiego), Rondo Macieja Płażyńskiego (na skrzyżowaniu ulic: Pocztowej, Macieja Płażyńskiego i Okrężnej), Rondo Knurowskie (w ciągu ul. Knurowskiej), Rondo Alberta Einsteina (na terenie gliwickiej podstrefy ekonomicznej, w ciągu ul. Alberta Einsteina), Rondo prof. Stanisława Fryzego (w ciągu ul. Ignacego Daszyńskiego na skrzyżowaniu z ulicami: Józefa Sowińskiego, Adama Mickiewicza i Kozłowską) i Rondo Pliszki (na Sikorniku). Nadano też nazwy nowopowstałym ulicom: dr. Stanisława Byliny (przy Centrum Onkologii), Bogatki (na Sikorniku) oraz Słoneczne Wzgórze (w obrębie ewidencyjnym Wójtowa Wieś). (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking