Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

Przyroda Górnego Śląska

Koło miejskie Polskiego Klubu Ekologicznego zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Ekologia w wielkim mieście”.

Tym razem wykład w wygłosi dr Jerzy Parusel, dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Omówi najcenniejsze gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze o znaczeniu europejskim, występujące w regionie. Przedstawi najciekawsze pod tym względem miejsca na Śląsku, zachęcając do ich odwiedzenia. Prelekcja będzie stanowić wprowadzenie do planowanych przez PKE wycieczek krajoznawczych dla gliwiczan. Spotkanie odbędzie się 13 kwietnia w Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” przy ul. Studziennej 6. Początek – godz. 17.00. (al)
 

Polecamy galerie

 Sekap

Związek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna Sekap

Miejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redakcja:  Nina Drzewiecka - redaktor naczelny, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl; Anna Proksa - administrator serwisu,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice
InstagramTab
gliwice_official gliwice_official