Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

25 lat samorządności

-A +A

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA W CENTRUM MIASTA ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACYKontakt

teren inwestycyjny

Gliwice to miasto liczące prawie 200 tys. mieszkańców, położone na zachodnim krańcu aglomeracji śląskiej. Rozwój miasta oparty jest na nowych technologiach, przemyśle motoryzacyjnym oraz logistyce.

Na terenie miasta położone są duże i ważne zakłady przemysłowe (m.in. General Motors  Manufacturing Poland). W Gliwicach ma główną siedzibę Politechnika Śląska.

Gliwice wyróżniają się nowoczesną infrastrukturą miejską, liczną i dobrze wykształconą kadrą techniczną, potencjałem edukacyjnym oraz dobrze rozwiniętym otoczeniem biznesowym.

Dzięki położeniu na skrzyżowaniu europejskich korytarzy transportowych (skrzyżowanie autostrad A1 i A4) oraz konsekwentnej proinwestycyjnej polityce władz miasta, prężnie rozwinęła się gliwicka podstrefa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Teren inwestycyjny położony jest przy węźle Drogowej Trasy Średnicowej, stanowiącej oś tranzytową przez Metropolię Śląską. W Gliwicach znajduje się również port śródlądowy, łączący się poprzez Kanał Gliwicki z Odrą.

Teren inwestycyjny, będący przedmiotem ogłoszenia, jest położony w ścisłym centrum Gliwic, pomiędzy ulicami: Piwną, Mitręgi, Jagiellońską i Szarą.

Obejmuje tereny po byłej Hucie 1 Maja – Gliwice o łącznej powierzchni 76.497m2. Teren inwestycyjny jest objęty obszarem opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Niniejszym zapraszamy zainteresowanych inwestorów do dyskusji na możliwymi sposobami zagospodarowania tego terenu.

Kontakt: pp@um.gliwice.pl

  • W sprawach merytorycznych: tel. +48 32 238 54 00, Pani Ewa Nowak
  • W sprawach formalnych: tel. +48 32 238 55 24, Pan Tomasz Sadownik

Do pobrania:

Koncepcja inwestorska. Wizja „Współdziałania na rzecz zagospodarowania terenów poprzemysłowych w Centrum Gliwic” w ramach  sporządzanego „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie terenów kolejowych w rejonie ulicy Piwnej i Drogowej Trasy Średnicowej”.

ZDJĘCIA TERENU

J_01

J_02

KW_01

KW_02

MI_01

MI_02

MI_03

LOKALIZACJA ZDJĘĆ

TEREN INWESTYCYJNY

 

 

Polecamy galerieZwiązek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna SekapMiejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Adam Sosnowski, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Patryk Młynek, Katarzyna Kozub-Kulik tel. 32-238-54-80,  e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Agata Grabowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice

InstagramTab