Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

25 lat samorządności

-A +A

EdukacjaKontakt

Edukacja w GliwicachGliwice oferują swoim mieszkańcom szeroką i zróżnicowaną ofertę edukacyjną.

W mieście działają przedszkola i szkoły wszystkich typów oraz uczelnie wyższe o profilu technicznym (Politechnika Śląska) i ekonomiczno-humanistycznym (Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości).

Dzieci i młodzież może wybierać spośród publicznych:

Ponadto kształcenie można kontynuować w szkołach dla dorosłych: 1 gimnazjum, 2 licea ogólnokształcące oraz 2 szkoły policealne.
Działania edukacyjne prowadzone w szkołach, wspomagają i uzupełniają: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ludomira Różyckiego, Młodzieżowy Dom Kultury, Gliwicki Ośrodek Metodyczny, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy i Gliwicki Zakłada Aktywności Zawodowej.


 
 WFOŚ Wyjazd dzieci na zieloną szkołę
w term
inie
od 15 września do 29 września 2016
został dofinansowany ze środków
WFOŚiGW w Katowicach.

 


 Wyprawka szkolnaWYPRAWKA SZKOLNA 2016
W roku szkolnym 2016/2017 wyprawka szkolna skierownana jest do uczniów:
(...)
- kliknij po więcej szczegółów


Narodowy Program Rozwoju CzytelnictwaMiasto Gliwice w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, otrzymało wsparcie finansowe w 2016 roku na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych pięciu gliwickich szkół.

Lista szkół, które otrzymały wsparcie TUTAJ.


 Dla szukających stypendiumSTYPENDIA LOKALNE, OGÓLNOPOLSKIE
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka choroba. Jednak stypendia nie tylko powinny kojarzyć się z trudną sytuacją materialną (...)
Stypendia najczęściej są przyznawane na okres pół roku lub roku, zwykle na najbliższy rok szkolny lub akademicki.

więcej >


Zobacz więcej 

Przydatne linki:


► Strategia edukacyjna Miasta Gliwice


Polecamy galerieZwiązek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna Sekap

Miejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Adam Sosnowski, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Patryk Młynek tel. 32-238-54-80, Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Agata Grabowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice

InstagramTab