Jakość powietrza

Jakość powietrza

Dodano: 01.03.2018
ul. Siemińskiego

fot. Mosquidron / UM Gliwice

Bieżące wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza ze stacji WIOŚ Katowice przy ul. Mewy w Gliwicach oraz prognoza jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Katowicach  w szeroki sposób informuje społeczeństwo o bieżącej i prognozowanej na kolejną dobę jakości powietrza. Na stronie internetowej www.katowice.wios.gov.pl w zakładce „Śląski Monitoring Powietrza” podawane są dane pochodzące z 24 automatycznych stacji monitoringu oraz wyniki wykonanych analiz laboratoryjnych.

Aby sprawdzić aktualny stan powietrza w Gliwicach, wejdź do Systemu monitoringu jakości powietrza:

Komunikaty o aktualnej i prognozowanej jakości powietrza oraz zaleceniach:

Najczęściej zadawane pytania w odpowiedziach Głównego Isnpektora Ochrony Środowiskadotycząca przyczyn i wpływu złej jakości powietrza: powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/faq

Pozostałe informacje o stanie powietrza dostępne na stronie Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach

niskoemisyjne.gliwice.eu – informacje z zakresu planu gospodarki niskoemisyjnej, śląskiej uchwały antysmogowej, wsparcia dotacyjnego miasta oraz wojewódzkiego programu „Czyste powietrze”.