Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

25 lat samorządności

-A +A

Organizacje pozarządoweKontakt

W Gliwicach działa ok. 500 zarejestrowanych organizacji pozarządowych. Podejmują one działania w zakresie:

 • pomocy społecznej,
 • kultury, sztuki i dziedzictwa
 • mniejszości narodowych, wyznaniowych i etnicznych,
 • edukacji i wychowania,
 • rozwoju nauki, zainteresowań i hobby,
 • promocji zdrowia,
 • technologii i społeczeństwa informacyjnego,
 • działalności na rzecz niepełnosprawnych,
 • sportu i rekreacji oraz w wielu innych obszarach.

Ponadto w naszym mieście funkcjonują zespoły branżowe oraz Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Wszechstronnego wsparcia wszystkim organizacjom i mieszkańcom miasta zainteresowanym działalnością społeczną bezpłatnie udziela Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych  z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 1 (e-mail: gcop@gcop.gliwice.pl, tel. 32 232-04-77). W ramach struktur GCOP działają filie tematyczne:

1. Strefa Aktywności Społecznej – podejmuje działania na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców, w tym:

 • prowadzi działania animacyjne na dwóch osiedlach (Baildona oraz Łabędy),
 • koordynuje Gliwicki Bank Czasu,
 • prowadzi kluby zainteresowań skierowane do dzieci i seniorów,
 • przeprowadza warsztaty dla uczniów klas III szkół podstawowych w ramach programu edukacyjnego „Jestem aktywny – pomagam, bo lubię”,
 • organizuje oraz wspiera organizację festynów, pikników i spotkań integrujących mieszkańców,
 • udostępnia miejsce na wystawy.

W tej filii dyżur pełni pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych.
Kontakt: ul. Jagiellońska 21, tel. 32/238-24-55, e-mail:sas@gcop.gliwice.pl, strona internetowa: www.sas.gcop.gliwice.pl; czynne pn.-pt. w godz. 10:00 – 18:00.

SAS dysponuje również pomieszczeniami w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”, przy ul. Partyzantów 25, tel. 537-037-265.   

2. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości – wspiera organizacje i osoby działające w sektorze ekonomii społecznej. Pełni rolę ośrodka wsparcia ekonomii społecznej. W ofercie ISP są:

 • konsultacje dotyczące zakładania organizacji i innych podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcie w trakcie procesu rejestracji,
 • pomoc w pisaniu projektów i pozyskaniu funduszy na działalność,
 • porady specjalistów z zakresu prawa, księgowości i marketingu,
 • szkolenia.

Kontakt: ul. Kościuszki 35, tel. 32/238-81-67, e-mail:  isp@gcop.gliwice.pl, strona internetowa: www.inkubator.gcop.gliwice.pl; czynne pn.-pt. w godz. 10:00 – 18:00.

3. Centrum Organizacji Kulturalnych – wspiera działania kulturalne na rzecz mieszkańców Gliwic i proponuje:

 • dla młodych – inspirujące warsztaty i spotkania z artystami,
 • dla dojrzałych – ciekawe i energiczne zajęcia w Grupie Teatralnej Seniorów oraz zespole muzycznym,
 • dla aktywnych  – miejsce i wsparcie w organizacji i promocji koncertów, wernisaży i wszelkich wydarzeń związanych z twórczością, kreatywnością, animacją kulturową i sztuką,
 • dla „kulturalnych” – uczestnictwo w wydarzeniach i ciekawych spotkaniach,
 • dla poszukujących – pomoc w budowaniu sieci kontaktów wśród organizatorów kultury w mieście i w regionie.

Kontakt: ul. Studzienna 6, tel. 32/775-20-53, e-mail: perelka@gcop.gliwice.pl, strona internetowa: www.perelka.gcop.gliwice.pl; czynne pn.-pt. w godz. 10:00 – 18:00.

4. Centrum Wolontariatu – z jednej strony organizacje mogą tu nawiązać kontakt z chętnymi do pomocy, z drugiej – osoby, które chciałyby zostać wolontariuszami, znajdą tu oferty pracy wolontarystycznej. Ponadto filia ta realizuje takie działania, jak:

 • Baśniowe Babcie – panie w wieku 50+ jako wolontariuszki udzielają się w przedszkolach oraz domach dziecka,
 • Liderzy Szkolnych Klubów Wolontariatu – aktywna młodzież uczy się, jak pracować społecznie i mobilizować rówieśników do wolontariatu,
 • Akademia Wolontariatu Seniorów – projekt, który ma na celu wprowadzenie seniorów w temat wolontariatu, daje również możliwość nauki obsługi komputera, ponadto sprzyja integracji poprzez różnego rodzaju warsztaty,
 • Szkolny Rok Dobrych Uczynków – konkurs kierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej działającej na rzecz ludzi, zwierząt i środowiska,
 • Dzień Wolontariusza – konkurs, podczas którego wyróżniamy Wolontariusza Roku oraz Koordynatora Najbliższego Wolontariuszom; podkreślamy, jak ważna jest pomoc każdej jednej osoby. Promujemy też organizacje, które najlepiej opiekują się swoimi wolontariuszami,
 • Strefa Seniora – wsparcie gliwickich Klubów Seniora, platforma informacyjna dla seniorów, na której znajdują się informacje m.in. o Klubach Seniora, Karcie Seniora, warsztatach, poradach, projektach, zniżkach, itp.

Kontakt: ul. Zwycięstwa 1, tel. 32/775-01-78, e-mail: cw@gcop.gliwice.pl, strona internetowa: www.wolontariat.gcop.gliwice.pl; czynne pn.-pt. w godz. 10:00 – 18:00.

5. Dom Aktywnej Młodzieży – kieruje swoje działania głównie w stronę ludzi młodych, wspiera ich aktywność oraz twórczość, jak również udziela pomocy w animowaniu wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, poprzez:

 • wspieranie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w zakresie prowadzenia ich działalności, pozyskiwania funduszy, przygotowywania wniosków grantowych,
 • współpracę ze szkołami i instytucjami oświatowymi.

DAM czeka na organizacje skupiające młodych ludzi poszukujących nowych wyzwań i obszarów działań.
Kontakt: ul. Barlickiego 3, tel. 32/ 335-41-05, e-mail: dam@gcop.gliwice.pl, strona internetowa: www.dam.gcop.gliwice.pl; biuro czynne pn.-pt. w godz. 8:00 – 16:00, sale dostępne dla organizacji pn.-sb. w godz. 8:00 – 21:00 (aula i sale dostępne są głównie w godzinach popołudniowych, jak również w niedziele, po wcześniejszym uzgodnieniu).

Konkursy i dotacje:

 

Konsultacje:

1.  Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 3292/12

Dotyczy: konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.

Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

2.  Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 5050/2013

Dotyczy: konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.

Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
 

3.  Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 6600/2014

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok

Protokół z konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok

4.  Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1773/2015

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok

Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

5.  Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 3399/2016

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017

Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na rok 2017


Programy współpracy i sprawozdania:

Pozostałe informacje:


Przydatne linki:

 

Polecamy galerieZwiązek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna SekapMiejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Adam Sosnowski, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Patryk Młynek, Katarzyna Kozub-Kulik tel. 32-238-54-80,  e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Agata Grabowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice

InstagramTab