Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

25 lat samorządności

-A +A

Nagrody i stypendiaKontakt

Nagrody i wyróżnienia dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień składać mogą sami zainteresowani oraz kluby sportowe w terminie od 1 do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym, w którym został uzyskany wynik sportowy.
Informujemy, że wnioski, do których nie będą dołączone oryginały dokumentów wydanych przez odpowiednie polskie związki sportowe, potwierdzających uzyskanie wyników sportowych stanowiących podstawę do przyznania nagrody lub wyróżnienia, nie będą rozpatrywane.

Lista osób, którym Prezydent Miasta Gliwice przyznał wyróżnienia i nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe w 2015 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta Gliwice przyznał wyróżnienia i nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe w 2014 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta Gliwice przyznał wyróżnienia i nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe w 2013 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta przyznał wyróżnienia i nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe w 2012 r.

Lista osób, które otrzymały nagrody Prezydenta Miasta  za wyniki sportowe uzyskane w 2012 r.

Tekst jednolity Uchwały Nr XXXIX/1160/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 listopada 2010 r.

Druk wniosku – nagrody i wyróżnienia dla zawodników
Druk wniosku – nagrody i wyróżnienia dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych w dyscyplinach indywidualnych na okres przygotowań do 31 grudnia oraz w dyscyplinach zespołowych na okres przygotowań do 31 sierpnia należy składać do 5 listopada roku poprzedzającego rok przyznawania stypendiów sportowych, natomiast wnioski o przyznanie stypendiów sportowych na okres przygotowań od września do grudnia każdego roku kalendarzowego należy składać do 5 lipca danego roku kalendarzowego.
Informujemy, że do wniosku o stypendium należy załączyć program przygotowań zawodnika opracowany przez właściwy polski związek sportowy lub klub sportowy oraz:

  • oryginał dokumentu potwierdzającego osiągnięty wynik sportowy wydany przez właściwy polski związek sportowy (dotyczy indywidualnych dyscyplin sportowych)
  • potwierdzone przez właściwy związek sportowy uprawnienie zawodnika do reprezentowania klubu (dotyczy zespołowych dyscyplin sportowych).

Program przygotowań musi zawierać m.in.:

okres trwania przygotowań (dokładne terminy),

  • założone cele sportowe (zakładane w okresie trwania przygotowań),
  • plan treningów (dni, godziny, miejsce treningów),
  • plan startów w zawodach.

Lista osób, którym Prezydent Miasta przyznał stypendium sportowe na okres od stycznia do grudnia 2017 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta przyznał stypendium sportowe na okres od stycznia do grudnia 2016 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta przyznał stypendium sportowe na okres od września do grudnia 2015 r.

Lista osób, którym prezydent Miasta przyznał stypendium sportowe na okres od stycznia do grudnia 2015 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta przyznał stypendium sportowe w dyscyplinach zespołowych na okres od września do grudnia 2014 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta przyznał stypendium sportowe w dyscyplinach indywidualnych na okres od maja do grudnia 2014 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta przyznał stypendium sportowe w dyscyplinie curling na okres od maja do lipca 2014 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta przyznał stypendium sportowe w pozostałych dyscyplinach zespołowych na okres od maja do sierpnia 2014 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta Gliwice przyznał stypendia sportowe w dyscyplinach zespołowych na okres od lutego do sierpnia 2014 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta Gliwice przyznał stypendia sportowe w dyscyplinach indywidualnych na okres od lutego do grudnia 2014 r.

Stypendia sportowe dla zawodników Gliwickiej Akademii Futsalu NOVA na okres od stycznia do czerwca 2013 r.

Stypendia sportowe w dyscyplinach indywidualnych na okres od stycznia do grudnia 2013 r.

Stypendia sportowe w dyscyplinach zespołowych na okres od stycznia do sierpnia 2013 r.

Stypendium sportowe w dyscyplinie indywidualnej na okres od stycznia do czerwca 2013 r.

Stypendium sportowe w dyscyplinach zespołowych na okres od września do grudnia 2012 r.

Stypendium sportowe w dyscyplinie indywidualnej na okres od września do grudnia 2012 r.

Wykaz zawodników, którym Prezydent Miasta przyznał stypendia sportowe na rok 2012

Stypendium sportowe przyznane w dyscyplinie indywidualnej na okres od września do grudnia 2013 r.

Stypendia sportowe przyznane w dyscyplinach zespołowych na okres od września do grudnia 2013 r.

Uchwała XL/855/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z 06 lutego 2014 roku. określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

Druk wniosku
 

Polecamy galerieZwiązek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna SekapMiejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Adam Sosnowski, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Patryk Młynek, Katarzyna Kozub-Kulik tel. 32-238-54-80,  e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Agata Grabowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice

InstagramTab