Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Dodano: 26.07.2018
grafika - bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator danych osobowych - Prezydent Miasta Gliwice informuje, że osoby, których dane osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miasta w Gliwicach, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Dane kontaktowe:

  • Małgorzata Turejko – osoba zastępująca inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, e-mail: pin@um.gliwice.pl, telefon: 32/23-91-167

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.